GEO TEXTILE (GEO MATE)

เป็นการแก้ปัญหาที่เหมาะสำหรับงานด้านวิศวกรรมโยธาและวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม การแก้ปัญหานั้นอาศัย หลักการทางการแยกส่วนของชั้นดินเป็นการป้องกัน การระบาย การกรอง การบรรจุและเสริมความแข็งแรงของดิน เช่น รองใต้พื้นถนนกันทรุด รองบ่อขยะหรือบ่อน้ำ เขื่อนริมตลิ่ง ลานจอดเครื่องบิน ถมริมทะเล และป้องกันดินทรุด ดินทลาย รวมทั้งสนามกีฬา เป็นต้น

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 82,128