อุตสาหกรรม

แผ่นใยสังเคราะห์มีความหลากหลายเพื่อใช้งาน เช่น แจ๊คเก็ต ถุงนอน โซฟา ทีนอน เครื่องนอน ด้วยคุณภาพดังนี้ นุ่มนวลเมื่อสัมผัส ยืดหยุ่น

ให้ความอบอุ่น และมีคุณสมบัติเพื่อลดเสียง แผ่นเส้นใยสังเคราะห์ทำมาจากใยตั้ง ใยนอน มีคุณสมบัติไม่ลามไฟ ตามมารตฐาน BS ของอาณาจักรอักฤษ                                                                                                                              

ผลิตภัณฑ์ Needle Punch มีความหลากหลาย เช่น มาลิโม่ ที่เสริมพรม 3D Needle Punch เพื่อ NVH Part คือ เพื่อลดเสียง ลดการสะเทือน ลดความร้อน Needle Punch เพื่อเสริม และเสริมแรงกันกระแทก การลดเสียง และการป้องกันอื่น

 เครื่องนุ่งห่ม  ที่นอน และ โซฟา  ใช้ Felt เสริมแรงแรง เพื่อแก้ปัญหาไม่ให้เกิดเป็นหลุม

Visitors: 78,078