GEO TEXTILE (GEO MATE)

GEO TEXTILE (GEO MATE)

  เป็นการแก้ปัญหาที่เหมาะสำหรับงานด้านวิศวกรรมโยธาและวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม การแก้ปัญหานั้นอาศัย หลักการทางการแยกส่วนของชั้นดินเป็นการป้องกัน การระบาย การกรอง การบรรจุและเสริมความแข็งแรงของดิน เช่น รองใต้พื้นถนนกันทรุด รองบ่อขยะหรือบ่อน้ำ เขื่อนริมตลิ่ง ลานจอดเครื่องบิน ถมริมทะเล และป้องกันดินทรุด ดินทลาย รวมทั้งสนามกีฬา เป็นต้น

 

To provide innovative solution for separation, protection, drainage, filtration, containment, reinforcement and ground filling.  Geo Mate Non Woven engineered fabrics are produced and supplied in accordance with ISO 9001:2000 quality assurance standard.  Wider width for local market up to 5 meters and for export standard 4 meters.  Mini rolls are available for ground systems Pipes and trenches.  An exclusive manufacturer of Tencate Nicolon.


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 44,339